top of page

FAALİYET ALANLARIMIZ

Danışmanlık

 • Şirket satın alma ve birleşmeleri (M&A)

 • Sermaye piyasaları danışmanlığı

 • Halka açılma ve satın almalar öncesi hazırlık

 • Değerleme raporu hazırlanması

 • Kurumsallık ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluk

 • Yeniden yapılanma ve organizasyon

 • Pazarlama ve piyasa araştırmaları

 • Stratejik ve finansal ortaklıklar

 • Anket ve raporlama

 • Müşteri ilişkileri

 • Bürokratik ve sektörel lobi

 • Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcılara yatırım rehberliği ile bürokratik, mevzuat yönünden danışmanlık

 • Yurt dışına açılmak isteyen yerli yatırımcılara aracılık ve danışmanlık

 • Başka ülkelerde halka açılma ve cross-listing

 • Başka ülkelerde şirket kuruluşu, vergi, nakit planlama

 • Servet yönetimi

Finansal Projeler

 • Finansal aracılık ve takip

 • Kredi ve finansal görüşmelere aracılık, sözleşme ve uyum kriterleri kontrolü

 • Proje geliştirme ve pazarlama

 • Proje ortaklığı

 • Fon ve finansal kuruluşlarla görüşmelere aracılık ve danışmanlık

bottom of page